Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 13 2017

solitaire
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015
solitaire
4841 eba7 500
Reposted fromkaiee kaiee
Sponsored post
feedback2020-admin
solitaire
Nikt nie chce być singlem, ale też mało kto umie zbudować związek. Nakarmieni popkulturą, wypchani sztucznymi wzorcami oczekujemy od drugiej strony wyimaginowanej doskonałości, sami za bardzo nie chcąc nic dawać. Wyposażamy naszych wyimaginowanych partnerów w zestawy często sprzecznych cech, przy okazji doczepiając im w fantazjach twarze znanych, amerykańskich aktorów. Nie potrafimy przyjąć do wiadomości faktu, że zawsze ten ktoś będzie podobał nam się trochę mniej, zawsze czymś nas wkurzy, zawsze w jakiś sposób zawiedzie nasze zaufanie, o czymś zapomni, gdzieś się spóźni, gdzieś posieje naszą ulubioną rzecz.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromzenibyja zenibyja viacoconutmousse coconutmousse
solitaire
Miłość to trudna rzecz, nie można jej wywołać ani kontrolować, ani też zmusić, aby trwała.
— Eric-Emmanuel Schmitt
Reposted fromolass olass viacoconutmousse coconutmousse

September 12 2017

solitaire
Reposted fromgreensky greensky viafridays-karma fridays-karma
solitaire
7729 6a35 500
Reposted fromtfu tfu viafridays-karma fridays-karma

September 11 2017

solitaire
http://38.media.tumblr.com/91c164cd6b0181f9e7e44eb2069944e5/tumblr_n8891s6TEL1tyz282o1_500.gifhttp://38.media.tumblr.com/78d02e57e1b8fe8c4ce8b1ec1e949277/tumblr_n8891s6TEL1tyz282o2_500.gif
Reposted fromOoliv Ooliv viairmelin irmelin
solitaire
Reposted fromFlau Flau viairmelin irmelin
solitaire
Reposted frommeren meren viairmelin irmelin
solitaire
3978 270c 500
Reposted fromAng3ll Ang3ll viairmelin irmelin
0118 8545
Reposted fromtron tron viairmelin irmelin

August 22 2017

solitaire
Czy życie to nie rzecz gustu? Jednym się podoba i chętnie żyją, a drudzy muszą.
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromhejhejter hejhejter viakrainakredek krainakredek
solitaire
solitaire
Reposted fromliteon44 liteon44 viawaplue waplue
solitaire
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viawaplue waplue
solitaire
8461 2027
Reposted frombanitka banitka viawaplue waplue

August 18 2017

solitaire
blues guitar
Reposted fromPsaiko Psaiko
3885 6fd3 500
Reposted fromjottos jottos viarugia rugia

July 30 2017

solitaire
0137 cd72 500
Reposted bydjLangleynaiko6panioferma
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...